X

23.09.: Schnupperdag T71

07/07/2017 - 02:33

Den 23. September organiséiert d'Jugendkommissioun vum T71 de >Schnupperdag<.
Dëse fënnt vu 14h30-15h30 an der Sportshal statt; dee selweschten Dag wéi de Season Opening 2017/18 (Detailer kommen no).
Owes ass dann och den 1. (Heem)match vun der Saison fir eis Dammen (18h30/Gréngewald) an eis Hären (20h30/Hiefenech).
Um Schnupperdag ka jiddereen an d'Hal kommen an u flotte Basketsatelieren deelhuele fir de Basket kennen ze léieren. Bei Froe kënnt der iech un eis Jugendkommissioun wenden.