Trainingsfortsetzung | Reprise des entraînements

Trainingsfortsetzung | Reprise des entraînements

Léif Spiller(innen), léif Elteren,

Mir si frou iech matzedeelen dass ab en Donneschden, 14. Januar eis Traininger fir d'Jugend, B- an C- Ekippen erëm kënnen am Grimler an um Ribeschpont ofgehale ginn.
Fir weider Detailler kënnt der iech un déi respektiv Coachen an/oder Teammanager wenden.
 

Mat sportleche Gréiss


Chers joueuses et joeurs, chers parents,

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer qu'à partir du jeudi 14 janvier, les entraînements pour nos équipes jeunes et réserves (B et C) pourront recommancer dans nos salles Grimler et Ribeschpont. Pour plus de détails, veuillez contacter votre entraîneur  et/ou team manager.

Salutations sportives