Catch a smile 2016

19096688d5a1df402bcf4fd25cc9f1369d464a_.jpegEn décke MERCI all den T71-Memberen an anere Leit déi um Season opening e léiwe Geste gemeet hu fir d'Associatioun Catch a smile an domadder Flüchtlingen zu Duinkerke (NL) a Calais (F) z'ënnerstëtzen!

Catch a smile 2018

190966fcc8ee642944ef4811621990d018ee7a_.png
An Zesummenaarbecht mat Catch a smile hat d'Jugendkommissioun vum T71 Hygièneartikele gesammelt. An et ass richteg vill zesummekomm. MERCI!

Diddeleng Hëlleft 2018

De Comité vum T71 huet 2018 am Kader vu senger Generalversammlung der Associatioun Diddeleng Hëlleft e Cheque am Wert vun 1.000 € ausgestallt.
190966f643195e76325a8a85b7505343ebb9eb_.jpeg